Výzva na predloženie ponuky

?>

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – prieskum trhu – predmet zákazky: Nákup kuchynského vybavenia pre cukrárenskú výrobu.

Záujemcov o zapojenie sa do našej výzvy žiadame o zaslanie cenovej ponuky v zmysle predmetnej výzvy a jej príloh na mail jozef@bartrans.sk do termínu 15.6.2022.

V prípade otázok kontaktujte Ing. Jozefa Barana na tel. č. 0918 918 101.

Výzva a prílohy k výzve: 

Výzva

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

Príloha 4