Výzva na predloženie ponuky

?>

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – prieskum trhu – predmet zákazky: ,,Diagnostické centrum pre STK s príslušenstvom“

Záujemcov o zapojenie sa do našej výzvy žiadame o zaslanie cenovej ponuky v zmysle predmetnej výzvy a jej príloh
na mail maria@bartrans.sk do termínu 28.10.2022. 
V prípade otázok kontaktujte Martu Baranovú na tel. č. 0918 918 102.

Výzva a prílohy k výzve: 
Výzva
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
Príloha 4 

———————————————————————————————————————————————————————
Výzva na predkladanie cenovej ponuky – prieskum trhu – predmet zákazky: ,,Nákup kuchynského vybavenia pre cukrárenskú výrobu“

Záujemcov o zapojenie sa do našej výzvy žiadame o zaslanie cenovej ponuky v zmysle predmetnej výzvy a jej príloh
na mail jozef@bartrans.sk do termínu 15.6.2022. 
V prípade otázok kontaktujte Ing. Jozefa Barana na tel. č. 0918 918 101.

Výzva a prílohy k výzve: 
Výzva
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
Príloha 4